Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất.

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, nếu có thay đổi thông tin về tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu thì tổ chức, cá nhân nộp tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời điểm thực hiện sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Chủ nhãn hiệu có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trong các trường hợp sau đây, nếu chủ nhãn hiệu nộp đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định lại:

– Sửa đổi thông tin liên quan đến bản chất của nhãn hiệu như mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

– Thay đổi chủ đơn nhãn hiệu.

Phạm vi được sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Khi sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu không được làm mở rộng hơn phạm vi bảo hộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ban đầu.

Nếu chủ nhãn hiệu sửa đổi đơn làm mở rộng phạm vi bảo hộ ban đầu thì tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới và bắt đầu thủ tục nộp đơn lại từ đầu.

Các trường hợp sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu thường gặp:

Trên thực tế việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Sửa chữa tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu do sai sót;

2. Thay đổi tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu trong quá trình chờ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

3. Thay đổi chủ nhãn hiệu trên cơ sở thừa kế, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

4. Thu hẹp mẫu nhãn hiệu trong đơn ban đầu;

5. Thu hẹp phạm vi sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu;

6. Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu trong trường hợp tách đơn đăng ký nhãn hiệu;

7. Thay thế hoặc hủy bỏ tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền.

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 2
Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?
Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:

– 02 Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (theo mẫu).

– Tài liệu chứng minh việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu sửa đổi nội dung đơn đăng ký, chủ nhãn hiệu phải nộp tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo tài liệu trình bày chi tiết nội dung sửa đổi so với tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp).

Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 160.000 VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi

– Phí công bố (nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ): 120.000 VNĐ/01 đơn.

Cách thức nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn có thể lựa chọn nộp đơn giấy hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

a) Nộp đơn giấy:

Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, bao gồm:

– Trụ sở: 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung, TP. Hà Nội.

– Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Tầng 3, 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đến một trong các điểm tiếp nhận hồ sơ nêu trên (người nộp đơn gửi hồ sơ đến điểm tiếp nhận nào thì chuyển phí, lệ phí đến điểm tiếp nhận đó).

b) Nộp đơn trực tuyến:

– Để nộp đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số, chữ ký số và đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

– Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn thực hiện việc khai báo trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến.

– Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ nêu trên để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến, tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí, lệ phí. Nếu tài liệu và phí, lệ phí đầy đủ, hợp lệ, cán bộ nhận đơn sẽ cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống.

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

1. Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:

– 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu).

– Hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp).

2. Phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 160.000 VNĐ/01 đơn đăng ký

– Phí công bố (nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ): 120.000 VNĐ/01 đơn.

3. Cách thức nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu:

Tương tự như cách thức nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên.

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

1. Đối với đơn mới được tách ra:

Hồ sơ tách đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu có ghi cụ thể số đơn và ngày nộp đơn của đơn gốc ban đầu (theo mẫu).

– 05 mẫu nhãn hiệu.

– Văn bản của chủ nhãn hiệu đề nghị tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp).

Phí tách đơn đăng ký nhãn hiệu:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ

– Phí công bố đơn: 120.000 VNĐ

– Trường hợp tách mẫu nhãn hiệu trong đơn ban đầu mà đơn ban đầu chưa có thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn cần phải nộp các khoản phí, lệ phí như trường hợp đăng ký một nhãn hiệu mới.

2. Đối với đơn gốc ban đầu:

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu:

– 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (theo mẫu).

– Văn bản của chủ nhãn hiệu đề nghị tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

– Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp).

Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu ban đầu:

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 160.000 VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi

– Phí công bố (nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ): 120.000 VNĐ/01 đơn.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (6 bình chọn)