Vợ có được thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật không?

Vợ có được thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật hay không? Bài viết này sẽ cùng tìm hiểu về thừa kế thế vị – một trong những trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật.

vợ có được thừa kế thế vị chồng hay không
Thừa kế thế vị là một chế định đặc biệt trong pháp luật về thừa kế

Thừa kế thế vị là gì?

Pháp luật về thừa kế quy định một trường hợp đặc biệt của thừa kế theo pháp luật là thừa kế thế vị. Theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà đáng lẽ ra cha, mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà đáng lẽ ra cha, mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Thừa kế thế vị theo di chúc?

Thừa kế thế vị chỉ phát sinh trên cơ sở thừa kế theo pháp luật, không phát sinh trên cơ sở thừa kế theo di chúc. Người thừa kế theo di chúc đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì phần di chúc đó vô hiệu và phần di sản liên quan sẽ được chia theo pháp luật.

Những điểm cần lưu ý khi giải quyết thừa kế thế vị

Để được hưởng thừa kế thế vị, người thừa kế theo pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Cha, mẹ của người cháu hoặc của người chắt phải chết trước hoặc chết vào cùng một thời điểm với người để lại di sản là ông, bà (nội, ngoại) hoặc các cụ (nội, ngoại).

– Những người thừa kế thế vị luôn ở vị trí đời sau của người được thế vị, tức là chỉ có con thế vị của cha, mẹ để hưởng di sản thừa kế của ông, bà hoặc cụ chứ không có trường hợp cha, mẹ thế vị con để hưởng di sản thừa kế của ông, bà hoặc cụ.

– Người thừa kế thế vị phải là người còn sống vào thời điểm người để lại di sản chết hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm đó nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Đồng thời, người thừa kế thế vị phải là người không bị tước quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.

– Khi còn sống, cha, mẹ của người thừa kế thế vị phải có quyền hưởng di sản của người để lại di sản. Nếu cha, mẹ của người thừa kế thế vị bị truất quyền hưởng di sản thừa kế thì con hoặc cháu của những người này không được thừa kế thế vị.

thừa kế
Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người thừa kế của họ

Hàng thừa kế thế vị gồm những ai?

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp thừa kế thế vị bao gồm:

1/ Cháu thế vị của cha hoặc mẹ để hưởng di sản thừa kế của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

2/ Chắt thế vị của cha hoặc mẹ để hưởng di sản thừa kế của cụ nội, cụ ngoại.

Vợ có được thừa kế thế vị không?

Như vậy, theo quy định nêu trên, trong trường hợp người chồng chết trước bố mẹ chồng thì vợ không được hưởng thừa kế thế vị phần di sản của bố mẹ chồng để lại.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (4 bình chọn)