Thủ tục đăng ký Sàn giao dịch bất động sản mới nhất

Để thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, đúng quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản.

Vậy, muốn thành lập Sàn giao dịch bất động sản phải có các điều kiện gì và trình tự, thủ tục đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản như thế nào?

Thủ tục đăng ký Sàn giao dịch bất động sản mới nhất 1
Đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì các điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm:

1/ Tổ chức, cá nhân kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được thành lập phải có đăng ký kinh doanh mã ngành nghề 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

2/ Doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; trong đó người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3/ Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Để thành lập Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, trong đó có đăng ký kinh doanh mã ngành 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

– Bước 2: Chuẩn bị và nộp 02 bộ hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản đến Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Sàn giao dịch bất động sản có trụ sở chính.

– Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra địa điểm hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản và thực hiện các thủ tục công bố thông tin thành lập Sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký Sàn giao dịch bất động sản mới nhất 3
Soạn thảo hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định hiện hành và thực tiễn Luật sư thực hiện thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản cho khách hàng, một bộ hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản bao gồm các văn bản, giấy tờ sau đây:

1/ Văn bản đăng ký hoạt động Sàn giao dịch bất động sản

2/ Quyết định thành lập Sàn giao dịch bất động sản

3/ Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản

4/ Quyết định bổ nhiệm người quản lý, điều hành Sàn giao dịch bất động sản

5/ Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, CCCD, …), chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ đã qua đào tạo quản lý Sàn giao dịch bất động sản của người quản lý, điều hành Sàn giao dịch bất động sản

6/ Bản sao Quyết định bổ nhiệm nhân viên môi giới bất động sản

7/ Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, CCCD, …), chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của các nhân viên môi giới bất động sản.

8/ Danh sách nhân viên Sàn giao dịch bất động sản

9/ Bản sao Hợp đồng lao động của các nhân viên Sàn giao dịch bất động sản.

10/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

11/ Bản sao bản công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp (có nội dung về mã ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định)

12/ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt trụ sở chính của Sàn giao dịch bất động sản, hợp đồng thuê nhà (trong trường hợp thuê địa điểm)

Dịch vụ đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản như sau:

1/ Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản.

2/ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản.

3/ Nộp hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản.

4/ Tư vấn nghĩa vụ, chế độ báo cáo của Sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật.

5/ Rà soát, soạn thảo các hợp đồng mẫu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phù hợp với hoạt động kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (11 bình chọn)