Đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam

Quy định và thủ tục đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam
Đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam 2

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam

Nhãn hiệu âm thanh là dấu hiệu âm thanh dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác. Để được bảo hộ, nhãn hiệu âm thanh phải đáp ứng các tiêu chí về khả năng phân biệt, không trùng hoặc tương tự với các dấu hiệu không được bảo hộ như quốc kỳ, quốc huy, quốc ca​.

Với việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, Việt Nam chính thức thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam.

Đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam

Để đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022. Hồ sơ bao gồm tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu là tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh đó, danh mục hàng hóa, dịch vụ phù hợp với bảng phân loại quốc tế, và các tài liệu khác nếu có. Mẫu nhãn hiệu phải mô tả rõ các yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu, đồng thời, nếu nhãn hiệu có từ ngữ không phải tiếng Việt, chúng phải được phiên âm hoặc dịch ra tiếng Việt.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam bao gồm việc nộp đơn đăng ký lên Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thẩm định hình thức và nội dung đơn đăng ký. Thời gian giải quyết toàn bộ quy trình từ khi nộp đơn đến khi nhận được văn bằng bảo hộ là khoảng 18-24 tháng. Nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ có hiệu lực 10 năm và có thể được gia hạn​.

Để đảm bảo quy trình đăng ký diễn ra suôn sẻ và đúng pháp luật, bạn có thể liên hệ LUAT90 để được Luật sư chuyên ngành về sở hữu trí tuệ tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu

Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu, được thông qua vào ngày 27/3/2006 bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), nhằm thống nhất và đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký nhãn hiệu và thúc đẩy sự đồng nhất của hệ thống nhãn hiệu quốc tế. Hiệp ước này áp dụng cho tất cả các loại dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu, bao gồm cả nhãn hiệu âm thanh, với mục tiêu bảo vệ quyền sử dụng nhãn hiệu cho người đăng ký và chủ sở hữu, cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các quy định thực hiện của Hiệp ước, thông qua năm 2010 và có hiệu lực từ tháng 11/2011, đã đề ra tiêu chuẩn thống nhất cho việc đăng ký nhãn hiệu âm thanh, bao gồm yêu cầu về biểu thức của nhãn hiệu dưới dạng ký hiệu âm nhạc, mô tả văn bản, hoặc bản ghi âm.

Ngoài ra, Hiệp ước cũng mở rộng phạm vi bảo hộ cho các loại nhãn hiệu không truyền thống, như nhãn hiệu màu, nhãn hiệu động, nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu hologram, nhãn hiệu vị trí và nhãn hiệu không nhận biết bằng thị giác như nhãn hiệu âm thanh và mùi vị. Tuy nhiên, mỗi quốc gia hoặc tổ chức phi chính phủ tham gia Hiệp ước có quyền bảo lưu phạm vi bảo hộ cho các loại nhãn hiệu phi truyền thống này​.

Thông qua việc tham gia vào Hiệp ước Singapore, các quốc gia cam kết cải thiện và thống nhất hệ thống bảo hộ nhãn hiệu của mình, từ đó khuyến khích đầu tư và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong thị trường toàn cầu.

5/5 - (1 bình chọn)