Các loại nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Các loại nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam bao gồm: nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu nổi tiếng.

Các loại nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam
Các loại nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam 2

Nhãn hiệu tập thể

Theo khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất sửa đổi bổ sung năm 2022 thì nhãn hiệu tập thể là dấu hiệu dùng để phân biệt các hàng hoá, dịch vụ của các thành viên trong một tổ chức với hàng hoá dịch vụ của các cá nhân khác không phải là thành viên của tổ chức đó.

Để đăng ký một nhãn hiệu là nhãn hiệu chứng nhận, ngoài tờ khai, người nộp đơn phải gửi kèm quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét.

Ví dụ về nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu chứng nhận

Theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất sửa đổi, bổ sung năm 2022 thì nhãn hiệu chứng nhận là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá được chứng nhận và hàng hoá không được chứng nhận của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ có quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên hàng hoá, dịch vụ của mình. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận chỉ được cấp chứng nhận cho tổ chức, cá nhân khác mà không được cấp chứng nhận cho chính bản thân họ.

Hướng dẫn cách đăng ký nhãn hiệu chứng nhận.

Nhãn hiệu nổi tiếng

Theo khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được đại đa số người tiêu dùng trong lĩnh vực đó biết đến rộng rãi tại Việt Nam.

Việc đánh giá một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không sẽ thông qua các tiêu chí sau đây:

– Số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu qua các hành vi mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc qua quảng cáo.

– Phạm vi sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu được phân phối, lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

– Số lượng, doanh số bán hàng, cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Thời gian chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu liên tục.

– Mức độ uy tín của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng

– Số lượng các quốc gia trên thế giới cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu.

– Số lượng các quốc gia trên thế giới công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.

– Giá trị của các giao dich chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu, góp vốn kinh doanh bằng nhãn hiệu.

Ví dụ các nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Nhãn hiệu thông thường

Nhãn hiệu thông thường là nhãn hiệu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Hầu hết các nhãn hiệu tại Việt Nam là nhãn hiệu thông thường.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Hotline: 0343320223

Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)