Bình luận Điều 182 tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Bình luận Điều 182 tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bình luận Điều 182 tội vi phạm chế độ một vợ một chồng
Bình luận Điều 182 tội vi phạm chế độ một vợ một chồng 2

Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là gì?

Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là hành vi của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người khác hoặc là hành vi của người tuy chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ, có chồng. Hậu quả gây ra là dẫn đến ly hôn.

Điều 182 tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Bình luận Điều 182 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Bình luận tội vi phạm chế độ một vợ một chồng ở các dấu hiệu sau:

Chủ thể của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Chủ thể của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là người từ đủ 16 tuổi trở lên. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải là chủ thể của tội phạm này vì Điều 182 không được liệt kê tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự (các tội áp dụng cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi).

Ngoài ra, chủ thể của tội này phải là người đang có vợ, có chồng hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng.

Khách thể của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Khách thể của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng là quan hệ hôn nhân một vợ, một chồng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình.

Mặt khách quan của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

1/ Các hành vi khách quan của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng bao gồm:

– Người đang có vợ có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

– Người đang có vợ có chồng mà kết hôn với người khác.

– Người chưa có vợ, chưa có chồng kết hôn với người mà mình biết rõ là họ đang có vợ, có chồng. Nếu người chưa có vợ, chưa có chồng không biết người kia đang trong tình trạng có vợ, có chồng thì không phạm tội này.

– Người chưa có vợ, chưa có chồng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là họ đang có vợ, có chồng. Nếu người chưa có vợ, chưa có chồng không biết người kia đang trong tình trạng có vợ, có chồng thì không phạm tội này.

Người đang có vợ, có chồng được hiểu là người đã đăng ký kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, và những người đã chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) hay còn gọi là hôn nhân thực tế, mà chưa ly hôn bằng bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án.

2/ Hậu quả của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, người phạm tội phải gây ra một trong các hậu quả sau:

– Làm cho quan hệ của một hoặc cả hai bên rạn nứt dẫn đến phải ly hôn.

– Trước đây người phạm tội đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng mà còn vi phạm.

– Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng của người phạm tội làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.

– Toà án đã ra quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái quy định như người phạm tội vẫn duy trì quan hệ đó.

Mặt chủ quan của tội vi phạm chế độ một vợ một chồng

Người thực hiện hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng với lỗi cố ý, tức là họ biết rõ việc mình đã có vợ có chồng nhưng vẫn kết hôn, sống chung như vợ chồng với người khác hoặc họ biết rõ người kia đang trong tình trạng có vợ có chồng nhưng vẫn sống chung như vợ chồng hoặc kết hôn với người đó.

5/5 - (2 bình chọn)